ارسال گزارش خسارت های ناشی از کرونای ایرلاین ها به وزارت راه و شهرسازی/ توافق شرکت های هواپیمایی مبنی بر عدم افزایش نرخ بلیت در ایام نوروز
دبیر انجمن ایرلاین های کشور از توافق شرکت های هواپیمایی مبنی بر عدم افزایش نرخ بلیت در ایام نوروز خبر داد و اظهار کرد که شرکت ها تابع نرخ بلیت مصوب سازمان هواپیمایی کشوری خواهند بود.
سایت‌های دیگر: