◄ روایت رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی از نحوه خرید هواپیما در شرایط سخت تحریم ها
اخیرا کاپیتان تورج دهقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی در گفتگویی که با رسانه ها داشته از ورود 8 فروند هواپیما به کشور (تولید سال 2004 و 2005 میلادی) خبر داده و گفته است که حدود دو برابر این تعداد نیز یعنی 16 فروند تا پایان سال وارد کشور خواهد شد ...