آغاز پرداخت وام دوم کرونایی به ایرلاین ها پس از بررسی صورت های مالی
رییس انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: برخی از شرکت های هواپیمایی زیان ده هستند و با بررسی صورت های مالی پرداخت وام دوم کرونا آغاز می شود.
سایت‌های دیگر: