درخواست از رئیس جمهور برای رفع محدودیت فروش 60 درصد صندلی پروازهای داخلی
شرکت های هواپیمایی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار رفع محدودیت فروش 60 درصد صندلی هواپیماها در پروازهای داخلی شدند.
سایت‌های دیگر: