ورشکستگی در کمین شرکتهای هواپیمایی| درخواست ایرلاین ها از رئیس جمهور برای لغو محدودیت پذیرش مسافر
اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تاکید بر اینکه در نامه ای که به رئیس جمهور برای لغو محدودیت 60 درصدی پذیرش مسافر نوشته شده است نظر تمامی ایرلاین های داخلی و دولتی گرفته شده گفت: تداوم کاهش درآمد و پذیرش مسافر، ایرلاین ها را بزودی ورشکست می کند.
سایت‌های دیگر: