ایرلاین ها در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کامل
وقت نیوز - رییس هیات مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی ایران نسبت به ورشکستگی و تعطیلی برخی از شرکت های هواپیمایی به دلیل تداوم محدودیت ها هشدار داد.
سایت‌های دیگر: