چرا ایرلاین ها بر حذف محدودیت 60 درصدی مسافرگیری اصرار دارند؟
تهران- ایرنا- رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی ایران نسبت به ورشکستگی این شرکت ها در پی اجرای محدودیت 60 درصدی مسافرگیری هشدار داد و گفت: بر اساس دستورالعمل جهانی هیچ یک از شرکت ها مجبور به کاهش ظرفیت خود نیستند و سیستم تهویه هوا در هواپیما تامین کننده ایمنی است.
سایت‌های دیگر: