آخرین وضعیت انتقال واکسن کرونا به ایران
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی توضیحاتی را در خصوص آخرین وضعیت انتقال واکسن کرونا به ایران مطرح کرد.
سایت‌های دیگر: