نیمی از ناوگان هوایی کشور زمین گیر است/ شهرداری از ایرلاینی که سال 90 تاسیس شده عوارض سال 88 را طلب می کند
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد هواپیماهای موجود در ناوگان 328 فروند است که از این تعداد 158فروند فعال است و پرواز دارند.
سایت‌های دیگر: