عوارض شهرداری ازفروش بلیت هواپیماحذف شود/ایرلاین هادروضعیت بحرانی
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: ایرلاین ها خواهان حذف قانون اخذ عوارض شهرداری از محل فروش بلیت هواپیما هستند.
سایت‌های دیگر: