خسارت شرکت های هواپیمایی در نیمه اول سال 2 هزار میلیارد تومان/ طرح مشکل با رئیس مجلس
رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: طبق برآورد انجام شده در شش ماه ابتدایی امسال، تعدادی از شرکت های هواپیمایی 2 هزار میلیارد تومان خسارت دیدند و این ارقام با ارائه دیگر مستندات شرکت های هواپیمایی افزایش می یابد.
سایت‌های دیگر: