خسارت 2 هزار میلیارد تومانی شرکت های هواپیمایی در نیمه اول امسال
یونس دقیق کیا بیان کرد: در شش ماه ابتدایی امسال، تعدادی از شرکت های هواپیمایی 2 هزار میلیارد تومان خسارت دیدند.
سایت‌های دیگر: