نرخ بلیت هواپیما افزایش نمی یابد
گروه اقتصادی: یونس دقیق کیا رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی کشور در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما قانونی است، گفت: ما با توجه به شرایط اقتصادی کشور از افزایش 10 درصدی نرخ بلیت هواپیما تمکین کرده ایم اما این افزایش قیمت تنها جوابگوی حقوق پرسنل است ...
سایت‌های دیگر: