درخواست از دولت بابت حذف عوارض شهرداری روی بلیت هواپیما
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه برای تأمین قطعات هواپیما منابع لازم وجود ندارد، گفت: به دولت پیشنهاد داده ایم عوارض 5 درصدی شهرداری روی بلیت ها حذف شود.
سایت‌های دیگر: