تحمیل عوارض شهرداری ها به ایرلاین های کشور/ خسارت 2000 میلیارد تومانی ناشی از کرونا به شرکت های هواپیمایی/ درخواست از مسئولان جهت رفع مشکلات ایرلاین ها
رئیس انجمن ایرلاین های کشور از خسارت 2 هزار میلیارد تومانی ناشی از کرونا شرکت های هواپیمایی در نیمه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد که با وجود این خسارت ها، هم اکنون شهرداری ها خواستار عوارض از این شرکت ها هستند.
سایت‌های دیگر: