فقط نصف ناوگان هوایی کشور فعال است
دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی با اعلام ورود چند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور گفت: ناوگان هوایی کشور دارای 328 فروند هواپیماست که از این تعداد، فقط 158 فروند آن فعال است و قابلیت پرواز دارد.
سایت‌های دیگر: