◄ درآمد ایرلاین ها، کفاف حقوق پرسنل را هم نمی دهد
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با مطرح کردن این مسئله که درآمد شرکت های هواپیمایی کفاف حقوق پرسنل را هم نمی دهد، عنوان کرد: به دولت پیشنهاد داده ایم عوارض 5 درصدی شهرداری روی بلیت ها حذف شود.