انتقاد ایرلاینها از اظهارات برخی نمایندگان مجلس؛ اقتصاد دستوری نیست
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی با انتقاد از اظهارنظرهای غیرکاشناسی برخی نمایندگان مجلس، گفت: اقتصاد دستوری و امری نیست.
سایت‌های دیگر: