پیشنهاد به رئیس مجلس بابت اصلاح قانون عوارض 5 درصدی شهرداری ها از بلیت هواپیما
با بالاگرفتن موضوع حذف عوارض 5 درصدی شهرداری از بلیت هواپیما و تناقض در اجرای آن از سوی شهرداری ها، امروز رئیس سازمان هواپیمایی از رایزنی با رئیس مجلس بابت ضرورت اصلاح قوانین عوارض ایرلاین ها از سوی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سایت‌های دیگر: