اخذ عوارض شهرداری از ایرلاین ها حذف می شود؟
فصل تجارت - رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از رایزنی با رییس مجلس برای اصلاح قوانین مربوط به دریافت عوارض از شرکت های هواپیمایی خبر داد و گفت: با اخذ عوارض از ایرلاین ها به شیوه کنونی مخالفیم. ...