هشدار برای خرید بلیت هایی که پروازی برای آن وجود ندارد/ بلیت را اعتبارسنجی کنید تا در فرودگاه علاف نشوید
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نسبت به خرید بلیت هایی که برای آنها پروازی وجود ندارد، هشدار داد.
سایت‌های دیگر: