درخواست ایرلاین ها از نمایندگان مجلس جهت حذف 5 عوارض غیرمرتبط/ فقدان وجاهت عوارض ها از نظر ایکائو/ عوارض های مازاد باعث افزایش نرخ بلیت می شوند
رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های هواپیمایی از رایزنی با رئیس و نمایندگان مجلس جهت حذف عوارض های غیرمرتبط از ایرلاین ها خبر داد و یادآور شد که این عوارض ها از نظر ایکائو وجاهت قانونی ندارند.
سایت‌های دیگر: