درخواست جدید برای تاسیس شرکت هواپیمایی با سرمایه 800 میلیارد تومان/ صنعت هواپیمایی کشور ظرفیت توسعه را دارد
دبیر انجمن ایرلاین ها از ارائه چند درخواست جهت تاسیس ایرلاین جدید به سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و اظهار کرد که با توجه به حاشیه سود کم، افراد حساب شده عمل کنند تا در نیمه راه دچار مشکل نشوند.
سایت‌های دیگر: