شاید این پنجشنبه، شاید هفته دیگر
به گزارش جهان صنعت نیوز: واکسن کرونا بالاخره به ایران می رسد. بر اساس شنیده ها، این اولین گروه از واکسن کرونا پنجشنبه این هفته یا هفته دیگر وارد ایران شده و برای تزریق به گروه های پرخطر توزیع خواهد شد ...
سایت‌های دیگر: