واکسن کرونا بالاخره به ایران می رسد؟
واکسن اسپوتنیک وی که همان نخستین ماهواره جهان است، یک واکسن ساخت شرکت گامالیای روسیه است که از آن به عنوان نخستین واکسن ثبت شده کرونا یاد می شود.
سایت‌های دیگر: