تأکید بر پایبندی به رعایت پروتکل های بهداشتی/ طرح درخواست های انجمن شرکت های هواپیمایی برای پیگیری از سوی وزارت راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی طی دیدار با هیات مدیره جدید انجمن ایرلاین های کشور بر اجرای کامل پروتکل های بهداشتی و ادامه این روند تأکید کرد.
سایت‌های دیگر: